Hvem stoler du mest på, Google eller FN?

Et af de mest spændende aspekter ved internettets omsiggriben er diskussionen om magt og tillid.

Stadig mere af vores liv foregår online, fra bankforretninger til det sociale liv, men hvem bestemmer egentlig spillereglerne i denne nye verden? Er der regulerende myndigheder som i det virkelige liv?

Både ja og nej. Internettet har i sit udgangspunkt været selvregulerende. Med tiden er der kommet mere styring, men cyberspace er stadig langt mere liberalt indrettet end den analoge verden.

Det giver os mulighed for at stille nogle interessante spørgsmål og måske indrette det digitale univers mere fornuftigt end det fysiske af slagsen. Hvem skal man stole mere på? Kommercielle aktører eller folkevalgte institutioner?

Her er to eksempler:

Hvem skal bestemme over internettet?

I øjeblikket kører der et FN-møde i Dubai, hvor man skal forsøge at blive enige om, hvem der skal stå for administrationen af internettet. Indtil videre har det været den amerikanske organisation ICANN, men en række lande vil flytte væsentlige dele af magten til FN-organisationen ITU.

Argumentet er, at internationale forhold styres bedst i FN-regi, men forslaget møder modstand, blandt andet fra Danmark. En af de mest højlydte kritikere af FN’s hensigter er Google, der kører en dedideret kampagne for at påvirke beslutningerne i Dubai.

Google mener, at en FN-model vil føre til mere censur og kontrol af internettet, forbi magten nu ligger hos et ekstremt politisk organ, hvor studehandler og kompromisser er standard.

Desuden vil det nu kun være regeringer, som træffer de vigtige beslutninger, hvorimod dem, der har bygget og driver internettet, virksomheder og brugere, ikke har noget at skulle have sagt.

Derfor vil det være et tilbageskridt, demokratisk og økonomisk, skulle det lykkes for FN at tilrane sig internetmagten, mener Google.

Selvfølgelig har Google også sine kommercielle interesser for øje, når sådanne synspunkter fremføres; det er de færreste virksomheder, der ønsker mere regulering. Ikke desto mindre er det slående, hvor ret Google (og andre) har i denne sag, og hvor fatal FN-løsningen synes.

Hvem skal passe på dine data?

Jeg var for nylig moderator for en diskussion om privacy online, og et af de centrale spørgsmål var, hvad der sker med de mange data, vi efterlader os.

Hvem skal passe på dem? Virksomheder som Facebook og Google, eller skal mere institutionelle organer, staten, ind over og have hånd i hanke med, hvad der sker?

På disse kanter vil man nok hælde til statsmagten som den mest ansvarlige part, men jeg er ikke så sikker. Tænk på hvad myndigheder allerede ved om dig takket være centrale registre. Får de også fat i data fra Google eller Facebook, bliver indblikket i vores privatliv endnu større.

Og der er efterspørgsel efter sådanne data. Googles transparency report fortæller om at stigende antal henvendelser fra regeringer; nogle gange efterkommer Google kravene, andre gange ikke.

Det er ikke optimalt, at en privat virksomhed ligger inde med for mange sensitive brugerdata, men er det bedre at give dem til statsmagten? Hvor er risikoen for misbrug størst, og hvem stoler vi mindst på?

 

One response to “Hvem stoler du mest på, Google eller FN?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *