Kære bankrådgiver: Er der er en robot til stede?

Finanssektoren og dens medarbejdere vånder sig i disse år. Mange af de nuværende jobfunktioner vil blive overtaget af robotter eller rettere: kunstig intelligens. Administrative opgaver lader sig hurtigere og bedre løse af maskiner, lyder det økonomiske rationale.

Mennesker er langsomme og fejlbehæftede

Hvad med kunderne? Vil de ikke lide under den manglende menneskelige kontakt? Ikke rigtig.

Jeg skulle for nylig foretage en simpel ændring i stamoplysningerne hos min bank med fast domicil i C20. Det tog over en måned, tre mails og fire telefonsamtaler at få tingene i orden.

Årsagerne var legio: barsel, ferie, misforståelser og inkompetence i en skøn blanding, men med én fælles faktor, den menneskelige. Ingen af disse problemer ville være opstået med en robot, der kunne have løst problemet i løbet af sekunder.

Mennesker er ikke tandhjul

Det er ikke nogen forherligelse af teknologi, men et faktum. Standardiserede administrative opgaver er guf for kunstig intelligens, der kan rumme og behandle langt flere data end nogen menneskelig hjerne.

I dag har teknologien nået et niveau, hvor robotterne også kan håndtere komplekse opgaver som fejl i indberetninger. Det gør man allerede hos PensionDanmark.

Problemet er snarere, at finansvirksomheder som banker er indrettet på en utidssvarende facon. Som en administrativ fabrik med masser af små menneske-tandhjul, hvis primære opgave er at udføre opgaverne uden afvigelser og med færrest mulige fejl. Hvorfor bruge dyr menneskelig arbejdskraft til noget sådant?

Mere konkurrence, tak

Bankerne ved godt, hvor det bærer hen, men ingen har lyst til være first mover med massefyringer. Derfor går det langsomt, godt hjulpet af de høje indtrængningsbarrierer. Eksterne spillere har traditionelt svært ved at etablere sig i banksektoren, og det har holdt innovationen nede.

Men det vil formentlig snart ændre sig. I 2018 bliver EU-direktivet PSD2 (Revised Payment Service Directive) implementeret. Dermed vil bankernes monopol på kontoinformation og betalingstjenester forsvinde. De vil være forpligtet til at åbne deres API’ (Application Program Interface) og stille disse data til rådighed for andre virksomheder.

I bankverdenen vil PSD2 især hjælpe nystartede og ude fra kommende virksomheder. En bankkunde vælger en tredjepart-service som for eksempel Hufsy, og banken skal give denne startup adgang til kundens data. I dag er det op til banken og derfor konkurrencebegrænsende, mener EU.

For mig kan den øgede konkurrence og dermed digitalisering ikke komme hurtigt nok. Jeg har ikke noget imod bankrådgivere, men jeg har ikke brug for dem, og jeg vil ikke betale for dem. Hvornår er der en robot til stede?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *