Fra alkometer til textalyzer: Sådan kan politiet bevise uopmærksomhed i trafikken

Digital teknologi skaber konstant dilemmaer, hvor vi skal vælge mellem, hvad der er belejligt og sikkert.

Tag en af de største dødsårsager i dag, trafikken. Over 90 procent af trafikuheld skyldes menneskelige fejl, og en væsentlig del af dem uopmærksomhed takket være digitale distraktioner.

Smartphones med sms og mails i bilen og sociale medier er blevet et problem i trafikken,” sagde underdirektør Hans Reymann-Carlsen, Forsikring & Pension sidste år i anledning af en stor undersøgelse. 75 procent af de adspurgte bilister erkendte uopmærksomhed i trafikken.

Mængden af digitale distraktioner vil fortsætte med vokse og forårsage trafikulykker, indtil bilerne bliver selvkørende. Medmindre vi kan gøre noget at stoppe udviklingen, ændre adfærden.

I USA har Ben Lieberman forsøgt en løsning ved hjælp af teknologi. Han har opfundet en Textalyzer. Ordet minder om breathalyzer (alkometer), fordi funktionen ligner: Den kan identificere en bestemt form for skadelig adfærd i forbindelse med en trafikulykke. I dette tilfælde er det ikke indtagelse af alkohol, men uopmærksomhed som følge af smartphone-brug.

Textalyzer er endnu ikke færdigudviklet, men fremstår foreløbig som et lille apparat, der tilsluttes en smartphone, og softwaren registerer alle relevante aktiviteter i tiden umiddelbart før ulykken – email, sms og sociale netværk. Politi og anklagemyndighed vil dermed have data på bilistens adfærd førende op til det afgørende tidspunkt, hvilket kan være afgørende for skyldsspørgsmålet.

God idé? Den er i hvert fald god nok til ikke at blive afvist. Dertil er problemet for stort. Men der er nogle spørgsmål.

For det første, hvor (rets)sikkert er beviserne? Kan softwaren skelne mellem en sms sendt med hånden eller via audio? Kan det slås fast, det var bilisten, der brugte telefonen, hvis nu der var flere i bilen (han kunne have lånt den ud)? Ben Lieberman er selv klar over disse forbehold, og han arbejder på dem.

For det andet er der spørgsmålet om privacy. Skal politiet have lov til at scannne en borgers telefon, hver gang der sker noget i trafikken? Eller skal de have en retskendelse først? Sidstnævnte bliver for besværligt, men der skal være klare grænser for de indsamledes datas anvendelighed, og hvornår de slettes.

Endelig er der spørgsmålet om effekt. Textalyzer bringer os tættere på straf og retfærdighed, men hvorvidt får det folk til at lade telefonerne være? Er det et forsøg værd?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *